شبکه کامپیوتری و اجزای اصلی آن

يک شبکه کامپيوتري شامل دو يا بيش از دو کامپيوتر وابزارهاي جانبي مثل چاپگرها، اسکنرها ومانند اينها هستند که بطور مستقيم بمنظور استفاده مشترک از سخت افزار ونرم افزار، منابع اطلاعاتي ابزارهاي متصل ايجاده شده است توجه داشته باشيد که به تمامي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري موجود در شبکه منبع (Source) گويند.

با توجه به نوع پيکربندي کامپيوتر ، هر کامپيوتر کاربر مي تواند در آن واحد منابع خود را اعم از ابزارها وداده ها با کامپيوترهاي ديگر همزمان بهره ببرد.

شبکه کامپیوتری چیست ؟

دلايل استفاده از شبکه را مي توان موارد ذيل عنوان کرد :

1) استفاده مشترک از منابع :

استفاده مشترک از يک منبع اطلاعاتي يا امکانات جانبي رايانه ، بدون توجه به محل جغرافيايي هريک از منابع را استفاده از منابع مشترک گويند.

2) کاهش هزينه :

متمرکز نمودن منابع واستفاده مشترک از آنها وپرهيز از پخش آنها در واحدهاي مختلف واستفاده اختصاصي هر کاربر در يک سازمان کاهش هزينه را در پي خواهد داشت .

3) قابليت اطمينان :

اين ويژگي در شبکه ها بوجود سرويس دهنده هاي پشتيبان در شبکه اشاره مي کند ، يعني به اين معنا که مي توان از منابع گوناگون اطلاعاتي وسيستم ها در شبکه نسخه هاي دوم وپشتيبان تهيه کرد ودر صورت عدم دسترسي به يک از منابع اطلاعاتي در شبکه ” بعلت از کارافتادن سيستم ” از نسخه هاي پشتيبان استفاده کرد. پشتيبان از سرويس دهنده ها در شبکه کارآيي،، فعاليت وآمادگي دايمي سيستم را افزايش مي دهد.

4) کاهش زمان :

يکي ديگر از اهداف ايجاد شبکه هاي رايانه اي ، ايجاد ارتباط قوي بين کاربران از راه دور است ؛ يعني بدون محدوديت جغرافيايي تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به اين ترتيب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش مي يابد.

5) قابليت توسعه :

يک شبکه محلي مي تواند بدون تغيير در ساختار سيستم توسعه يابد وتبديل به يک شبکه بزرگتر شود. در اينجا هزينه توسعه سيستم هزينه امکانات وتجهيزات مورد نياز براي گسترش شبکه مد نظر است.

6) ارتباطات:

کاربران مي توانند از طريق نوآوريهاي موجود مانند پست الکترونيکي ويا ديگر سيستم هاي اطلاع رساني پيغام هايشان را مبادله کنند ؛ حتي امکان انتقال فايل نيز وجود دارد”.

در طراحي شبکه مواردي که قبل از راه اندازي شبکه بايد مد نظر قرار دهيد شامل موارد ذيل هستند:

1- اندازه سازمان

2- سطح امنيت

3-نوع فعاليت

4-سطح مديريت

5- مقدار ترافيک

6-بودجه.

اجزا اصلي يک شبکه کامپيوتري

کارت شبکه : ” NIC- Network Interface Card”

براي استفاده از شبکه وبرقراري ارتباط بين کامپيوتر ها از کارت شبکه اي استفاده مي شود که در داخل يکي از شيارهاي برد اصلي کامپيوتر هاي شبکه ” اعم از سرويس دهنده وگيرنده ” بصورت سخت افزاري وبراي کنترل ارسال ودريافت داده نصب مي گردد.

رسانه انتقال ” Transmission Medium ”

رسانه انتقال کامپيوتر ها را به يکديگر متصل کرده وموجب برقراري ارتباط بين کامپيوتر هاي يک شبکه مي شود . برخي از متداولترين رسانه هاي انتقال عبارتند از : کابل زوج سيم بهم تابيده ” Twisted- Pair” ، کابل کواکسيال ” Coaxial” وکابل فيبر نوري “Fiber- Optic” .