نه گفتن فرزندان درمقابل خواسته نابجای دیگران

نه’ گفتن را به فرزندان خود در مقابل خواسته نابجای دیگران بیاموزید: والدین به فرزندان خود یاد دهند كه لحظات خوش و شادی زندگی با مصرف مواد مخدر بدست نمی‌آید و سعی كنند با فعالیت‌های مفید اوقات خوشی را در درون خانواده ایجاد كنند.

این روانشناس به والدین تاكید كرد با كسانی كه مصرف مواد مخدر را تبلیغ می‌كنند برخورد قاطعانه داشته‌ باشند و اگر یكی از افراد خانواده اعتیاد داشت برای نجات او تلاش كرده و نزد متخصص ببرند.وی با اشاره به اینكه بسیاری از والدین به نیازهای روحی و روانی فرزندانشان توجهی نمی كنند، اظهار داشت: این بی توجهی می تواند مهم ترین دلیل اعتیاد فرزندانشان به سمت مصرف مواد مخدر باشد.بهاری تصریح كرد حدود 90 درصد معتادان، نابسامانی در خانواده و عدم توجه به نیازهای روحی و روانی شان توسط والدین را مهم ترین دلیل گرایش به سمت مواد مخدر می دانند و برای پیشگیری از این معضل خانماسوز و نابود كننده بهتر است والدین، خانه را به كانون مهر و محبت تبدیل تا فرزندانشان نیازهای خود را در درون خانواده پیدا كنند.

وی از والدین خواست امكانات و تسهیلات مناسب را برای فرزندان خود فراهم كرده تا به ورزش و تفریح‌های سالم مانند رفتن به باشگاه های ورزشی را در برنامه خود قرار دهند.بهاری افزود: والدین نقش‌های متعدد اجتماعی را به فرزندان واگذار كنند تا از این طریق آنان با دنیای بزرگسالی آشنا شوند.وی در ادامه گفت: برگزاری جلساتی در زمینه آگاه كردن والدین از خطرات اعتیاد فرزندانشان به مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن توسط مدیران مدارس ضروری است.

بهاری افزود: مدرسه از مهم ترین اركان آموزشی و ترتیبی جامعه محسوب شده كه می تواند بهترین نقش را در برقراری روابط اجتماعی دانش آموزان با والدین شان ایجاد كند.این روانشناس افزود: مدیران مدارس باید با برگزاری جلساتی مختلف و ارایه جزوه های آموزشی در زمینه خطرات و عواقب مصرف مواد مخدر، والدین را نسبت به معضل اعتیاد هوشیار كنند.بر اساس آمارهای جهانی، حدود 40 میلیون نفر در دنیا مصرف كننده انواع مواد مخدر صنعتی از جمله روانگردان ها هستند.